Archiland

Archiland

Fremtidens byer forventes af være ”liveable” og herunder bæredygtige i både økonomisk og miljømæssig forstand. I den forbindelse spiller byens håndtering af vand en særlig rolle, da regnvandet udgør en risiko, når der er oversvømmelser, men også er et gode i rekreative områder og som vandforsyning. I mange byer er afløbssystemerne opbygget så regn- og drænvand ledes direkte til byens kloaknet, og sendes som spildevand til renseanlæg, der i forvejen kan være pressede på kapaciteten. Kan vandet i stedet spille en rolle som rekreativt element eller som en del af vandforsyningen, kan det medføre flere positive effekter både økonomisk og miljømæssigt. Ved en mere intelligent udnyttelse af ferskvandsressourcen kan denne gå fra at være en belastning eller ligefrem en risiko, til at være en værdifuld ressource.

Gennem innovationsforløbet vil et værktøj til bæredygtighedsvurderinger (eco-efficiency) blive applikeret på urbane vandsystemer på Frederiksberg. Herved identificeres den mest hensigtsmæssige måde at udnytte og håndtere overflade- og drænvand på, når man tager højde for de miljømæssige og økonomisk konsekvenser i et helhedsorienteret perspektiv.

Projektet vil tage afsæt i en case på Frederiksberg, en case som vil have relevans for alle større byer rundt om i verden – især i kraft af en øget urbanisering på verdensplan. Målgruppen er i første omgang danske kommuner, forsyninger samt evt. boligselskaber. Læs mere her.