Kumulus

Kumulus

I Danmark udføres LAR-anlæg overvejende som enkeltstående anlæg på private matrikler til håndtering af regnvand fra de befæstede arealer på disse. Det er den enkelte kommune der har myndighedsansvar for at anlæggene har en tilstrækkelig dimension til at opfylde dette formål.

Der findes vejledninger, der beskriver den bedste praksis for dimensionering af regnvandsanlæg. Eksempelvis benytter flere kommuner Rørcenteranvisning 016 som regelgrundlag for ansøgninger og dermed er brugen af anvisningen med til at afgøre udfaldet af tilladelsen til opsætning af regnvandsanlæg. Anvisning 016 henviser til et regneark fra Spildevandskommiteen, der i dag giver det bedste grundlag for korrekt dimensionering af regnvandsanlæg i Danmark.
Brugen af regnearket har dog nogle udfordringer:
- Regnearket muliggøre p.g.a. programmeringsplatformen kun brug af forsimplede beregninger af regnvandsanlæg og dette kan forbedres med en løsning på en anden platform
- Regnearket er rettet mod fagpersoner og kan derfor være svært at gennemskue for eksempelvis borgere der skal anlægge et regnvandsanlæg
- Der findes flere udgaver/versioner af regnearket, og erfaringen viser at ikke alle kommuner og hjemmesider henviser til sidste version af regnearket.

Formålet med dette projekt er at opdatere værktøjet LAR-beregner, samt udvikle og markedsføre hjemmesiden LAR-beregner.dk, der kan imødekomme ovenstående udfordringer, da den vil gøre det nemt at beregne og ansøge om nedsivning af regnvand fra befæstede arealer, ikke kun for fagpersoner men også for privatpersoner.


Flere detaljer på www.lar-beregner.dk