OxyGuard

OxyGuard

Online kontrol af klordosering i svømmebade og ved vandværker sker i dag primært med dyre sensorer som kræver en del vedligeholdelsesarbejde og typisk skal kalibreres manuelt hver dag. Idet svømmehaller de seneste år har ændret koncentrationsniveauerne i vandet, og klor i stigende grad bliver fremstillet ved elektrolyse, opstår der udfordringer med brint, klordioxid og ozon i vandet, som forstyrrer sensorerne. Alternativerne til de traditionelle sensorer er både dyre i køb og driftsomkostninger.

Gennem innovationsforløbet mellem OxyGuard, DTU Miljø og DTU Nanotech udvikles en ny og billigere sensor. Sensoren er baseret på et nyt molekyle, som har egenskaber der potentielt kunne gøre den egnet som sensormolekyle, f.eks. at den udsendte flourescens forsvinder når hypoklorit bindes til molekylet. I innovationsforløbet undersøges dette molekyle, en membran til sensoren udvikles og sensoren testes i forskellige væsker.