Scan Unic

Ozon-vand til brug ved hånd-desinfektion

Scan Unic har udviklet et apparat, som desinficerer hænder, med det formål at afhjælpe problemer med hospitalserhvervede infektioner. Infektionsfremkaldende mikroorganismer, såsom bakterier, virus og svampe, uskadeliggøres med ozon opløst i vand, som sprayes over hænderne. Den nye teknologi er mere effektiv end håndsprit og samtidig skånsom for huden. Kroniske hudproblemer, som hyppig brug af håndsprit giver, undgås.

Formålet med projektet er at finde, fin-justere og dokumentere den optimale ozonkoncentration og eksponeringstid ved at afprøve og dokumentere ozonvands egenskaber i forhold til at dræbe/uskadeliggøre forskellige typer af mikro-organismer. Udover hospitalssegmentet ses i mindre grad på hygiejneløsninger til slagterier.

Arbejdet med mikrobiologiske tests indeholder særlige udfordringer, fordi der anvendes levende og nogle gange uforudsigelige organismer, samt at alle eksisterende standarder er målrettet test af håndsprit. Hånd-desinfektorapparatet forventes at have en Unik Selling Point i forhold til vira, svampeinfektioner og visse typer af bakterier, da alkoholdesinfektion ikke kan uskadeliggøre dem.

Læs mere: http://www.scanunic.com/

Ozonvandshånddesinfektorapparat