Vandkunsten

Tegnestuen Vandkunsten

Tegnestuen Vandkunsten deltager med et VIS Innovationsforløb, hvor værktøjer til regnvandshåndtering undersøges fra et arkitekt- og landskabsarkitektmæssigt synspunkt. Flere værktøjer er blevet udviklet til at hjælpe med dimensionering af LAR-anlæg, men samtlige værktøjer er udviklet til ingeniører som beskæftiger sig med regnvand til dagligt. Arkitekter og landskabsarkitekter udarbejder derimod projekter, hvor en bred vifte af rumlige elementer skal indtænkes. Der er derfor et behov for et værktøj der hurtigt kan give kommunikative resultater til indtænkning af LAR- og vandhåndteringselementer i den helt tidlige designfase, hvor de rumlige elementer defineres.

Lærke Philipsen er ansat i dette forløb til at kortlægge eksisterende værktøjer og behovet for udvikling af et nyt værktøj. Dette gøres ved afprøvning af værktøjerne SCALGO Live, Spildevandskomiteens LAR-dimensioneringsregneark og det spritnye LAR-Potentiale, som stadig er under udvikling af DTU Miljø, i aktuelle cases hos Tegnestuen Vandkunsten. Tegnestuens cases spænder bredt i type og skala, og et bredt perspektiv opnås dermed gennem undersøgelserne.

Et godt eksempel på en vellykket case er ”Boliger ved bækken” – et nyt boligområde med 150 rækkehuse omkring Skæring Bæk nord for Aarhus. Lærke blev inddraget tidligt i processen og ved hjælp af værktøjet SCALGO Live analyserede hun på 2 timer strømningsforholdene på byggegrunden for eksisterende forhold og i den nye bebyggelsesplan. Ved indtegning af grøfter og bassiner blev en plan for regnvandshåndtering udarbejdet som var i harmoni med både naturen og bebyggelsesplanerne. Arkitektteamet bag casen fandt det værdifuldt at få inputs i form af konkrete vandvejs- og regnvandssimuleringer, som gav en øget forståelse for naturlige vandveje på byggegrunden. Arkitekt Christian Stahlfest Holck Skov udtaler: ”Boliger ved Bækken arbejder med noget så følsomt som planlægningen af et nyt boligområde omkring en naturlig bæks bugtende løb gennem landskabet. Når vi bygger, er vi kun på besøg i landskabet. Derfor giver det en tryghed at kunne sikre en naturlig og intelligent placering af grøfter, vandrender og regnvandsbassiner i respektfuld samspil med bækkens naturlige vandveje og opland.”

Projektet afsluttes ultimo december 2016, og har givet Tegnestuen Vandkunsten et bedre, informeret grundlag for at arbejde med klimatilpasning i fremtiden.

Læs mere på: http://vandkunsten.com/