Water ApS

Udvikling af højeffektiv ozoncelle: Gaia

Markedet for ozonceller er i stærk vækst, og både størrelse, effektivitet og pris er afgørende. Ozoncellerne vil kunne anvendes til rensning af alle typer af vand; saltvand, ferskvand, akvarier, fiskefarme, spildevand, hospitalsspildevand, drikkevand, afsaltningsanlæg til drikkevand, svømmehaller, pools, spa, varmtvandsbassiner til genoptræning etc. Markedet er derfor meget stort.

Water ApS har udviklet en højeffektiv ozoncelle. Cellen skal anvendes til produktion af ozon, som er effektivt til at dræbe mikroorganismer og oxidere organiske forureninger i vand og luft. Water ApS har et behov for at få specifik forskningsbaseret viden om materialer og overfladeteknologier til brug for udviklingen af ozoncellen, idet elektroder med en stor holdbarhed og effektivitet er vigtig for projektets succes. Dette projekt er derfor et samarbejde imellem Water ApS og DTU Mekanik, der har de rette kompetencer og værktøjer til at vurdere, analysere og rådgive om materialernes opførsel i et givent miljø og deres forventede egenskaber. Yderligere samarbejdspartnere i projektet er DTU Miljø og OxyGuard International A/S.