WaterZerv

WaterZerv

WaterZerv har udviklet en innovativ cloud service, InflowGo, som hjælper spildevandsforsyninger med at få overblik over uvedkommende vand i afløbssystemet. Denne viden skaber et bedre grundlag for prioritering af infrastrukturinvesteringer og reducering af driftsomkostninger. Servicen bygger på en analyse af data fra pumpestationer og flowmålere, som forsyningerne oftest i forvejen opsamler.

Formålet med dette VIS Innovationsforløb er at give et matematisk boost til cloud servicen på nogle meget specifikke udvalgte områder, så servicen står endnu stærkere på især det internationale marked. Ny matematik skal blandt andet hjælpe brugerne med at sikre et bedre datagrundlag for InflowGo’s analyse for uvedkommende vand. Derudover skal matematikken benyttes til at forbedre brugeroplevelsen og reducere den tid som brugeren skal benytte for at få et godt resultat ved brug af servicen.

Læs mere: http://waterzerv.dk/