Tredje Natur

Genanvendelse af tegl som cementerstatning i beton til klimafliser og andre byggekomponenter

Den danske arkitektvirksomhed Tredje Natur arbejder med gentænkning af byens rum og integrere natur, biologi og byggeri. Tredje Natur har udviklet ”Klimaflisen”, som er beregnet til at tilbageholde og/eller nedsive regnvand især i forbindelse med skybrud. Flisen er fremstillet af beton. I beton indgår cement, der har et negativ CO2-aftryk.

Tredje Natur deltager i et VIS projektet med DTU Byg og DTU Miljø, da de ønsker at udvikle en mere bæredygtig variant af klimaflisen ved at erstatte en del af cementen med nedknust tegl.

DTU Byg har stor viden om udnyttelsen af sekundære ressourcer som cementerstatning i beton og kan på den baggrund teste forskellige tekniske egenskaber og visualisere de æstetiske muligheder. En række forskningsprojekter har således undersøgt brugen af aske og andre restprodukter fra industrier som delvis cementerstatning i beton. DTU Byg vil i projektet levere en screening af de tekniske og æstetiske aspekter, når nedknust tegl anvendes til beton som delvis cementerstatning.

Projektet indeholder også en analyse af CO2 aftrykket, da det forventes, at beton med cementerstatning giver mindre miljøpåvirkning. Denne beregning udføres af DTU Miljø på baggrund af datamateriale fra Tredje Natur og DTU Byg.

Det overordnede formål er dermed at undersøge, om det er muligt at opnå en produktion af klimaflisen med et mindre CO2 aftryk. Såfremt screening viser, at de tekniske parametre er tilfredsstillende vil betonen med nedknust tegl kunne anvendes i mange andre sammenhænge.